SK EN DE
COPYRIGHT © 2014 FERROSERVIS BRATISLAVA s.r.o.
Ferroservis Bratislava s.r.o, Prístavná 12, Bratislava 2, 82109, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14709/B
IČO:35718315, IČ DPH: SK2020266336, Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK0720000000002270345155, číslo účtu: 2270345155/0200
Kontakt:
Telefón: +421 2 5341 6950
E-mail: sekretariat@ferroservis.sk